Popkomm's Blog


Wasserturm

WEDNESDAY 8TH

PIRANHA RECORD RELEASE PARTY

16:00 SONIA BREX (ITALY/GERMANY)

****************************************************************************************************

THURSDAY 9TH

POPKOMM SHOWCASE

16:30 THE ROSKINSKI QUARTETT (GERMANY) – REGIOACTIVE PRESENTS

17:30 KIKI PAU (FINLAND)
powered by Photofunia